Αξίζουμε και μπορούμε να ζούμε σε μια πόλη ζωντανή με θεσμούς πολιτιστικούς, αθλητικούς, εμπορικούς.
Πέτρος Αγγελίδης
Επικεφαλής Δημοτικού Συνδυασμού
Διαβάστε το βιογραφικό
Κανακούδης Ιωάννης
Πρόεδρος Ένωσης Προσώπων
Διαβάστε το βιογραφικό